nasa prica

 

Već čitave dve decenije mi svakodnevno radimo na razvoju, na unapređvanju naših tehnoloških procesa, na stvaranju novih proizvoda, na poboljšanju kvaliteta, na očuvanju prirode. Ali, pre svega mi radimo na tome da vaš život bude bolji, svakodnevno. Osluškujući potrebe naših potrošača idemo u korak sa vremenom i tržištem, stvaramo nove proizvode, uvek beskompromisno, uz želju da budu najbolji. Najbolji za naše potrošače i najbolji za prirodu. Sve naše sirovine su proizvedene po najvišim EU standardima, a sve naše viškove recikliramo u saradnji sa najboljim kompanijama za reciklažu u zemlji.

Kada vidite logotip BRAVO na nekom od proizvoda, znajte da je to bravo za kvalitet, bravo za ekonomičnost i bravo za vaš odličan izbor.